10 maart: Blijer pubquiz

 

 

In een volle zaal van het MFA werd weer de Pubquiz Blije gehouden.

In 80 vragen, gesteld door de quizmasters Binne en Gerlof, werd de algemene kennis van de Blijers onderzocht.

Met 15 teams van zes deelnemers werd getest wat men wist over sport, spel, Nederland, enz.

Met ernstige, verbaasde en soms ironisch lachende gezichten lieten de deelnemers vaak blijken dat niet op alle vragen door een ieder een passend antwoord was te geven!