Nocht en Wille speelt 'it komt ût 'e loft'

de dit jaar 75 jarige,
Nocht en Wille 'it komt ût 'e loft'

Taapke Haarsma gooit het hele huis over de kop en dat allemaal omdat haar schoondochter uit Amerika voor het eerst zal komen kennismaken. Haar man, Age, kan zich er niet druk om maken, het is gewoon een meisje van Friese afkomst.
Age houdt zich bezig met andere dingen; Het dorp en de inwoners. Hij is ook al 25 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang. Wybren Sipkema, de buurman, zit als penningmeester in het bestuur van Plaatselijk Belang.
De bestuursvergaderingen zijn natuurlijk in de plaatselijke kroeg. Het zijn vaak moeilijke vergaderingen, dus de mannen nemen vaak een ... of twee, drie .
Nu wil het toeval dat Age die avond voor de gasten komen nog een bestuursvergadering heeft ... komt dit wel goed?